Mùa Xuân Đại Việt

Nhã Trân (đã phổ nhạc)

Bình minh về trên non sông chan hòa
Khắp nẻo quê hương ánh dương tràn lan
Lòng người hân hoan vang câu yêu đời
No ấm thanh bình hạnh phúc an vui

 

Mùa xuân vừa đến én về khắp trời
Chung sức xây đời dân chủ tự do
Bồi xây nhà Nam thắm tươi huy hoàng
Kết khúc khải hoàn Việt Nam Hưng Quang


Trời Đại Việt rực màu nắng mới
Đẹp mùa Xuân Thái Hòa nơi nơi
Tô đất nước ánh ngời
Rọi niềm tin sáng ngời
Núi sông lại tươi


Nhà Việt Nam huy hoàng đổi mới
Lửa năm châu giống nòi cùng soi
Thời tăm tối hết rồi
Thời hưng quang đến rồi
Núi sông rạng ngời


Thuở nào tổ quốc tối tăm điêu tàn
Sông núi u hoài gông xiềng ngoại bang
Hận sầu ngàn năm vết thương không lành
Một sớm biên thùy giặc xưa tràn sang


Thuở nào đất nước oan khiên chất chồng
Tủi hổ thương đau cháu con Lạc Long
Người điêu linh ngay trên quê hương mình
Người kiếp vong nô nhục hình tha phương


Lửa hờn căm muôn lòng dậy sóng
Triệu con dân nước Việt đồng tâm
Hồn Sông Núi thét gào
Dù xương trắng máu đào
Quét sạch ngoại xâm

Tìm tự do độc lập cho nước
Tìm dân chủ nhân quyền cho dân
Trao con cháu giống nòi
Thời hưng quang chói ngời
Mùa Xuân Đại Việt

 

16 tháng 12 năm 2010