Căn nhà của cha mẹ Nguyễn Thái Học ở làng Thổ Tang

 

 

 

Ảnh (giaygoixoi): 14/6-21/6/2010.

 

 

Ảnh (giaygoixoi): 14/6-21/6/2010.

 

 

Ảnh (giaygoixoi): 14/6-21/6/2010.

 

 

Ảnh (giaygoixoi): 14/6-21/6/2010.

 

 

Ảnh (giaygoixoi): 14/6-21/6/2010.

 

 

Ảnh (giaygoixoi): Ông Nguyễn Thái Tuấn (trái) con của

Nguyễn Văn Lâm, là cháu trai độc nhất của Nguyễn Thái Học,

14/6-21/6/2010.

 

Ảnh (giaygoixoi): Con trai của ông Nguyễn Thái Tuấn (phải),

14/6-21/6/2010.

 

Ảnh (Ngọc Bái): Nguyễn Thái Nỉ đội mũ phớt (hàng sau,

thứ hai từ trái sang phải,) Nguyễn Thái Tuấn

(hàng đầu, thư hai từ trái sang phải).