THÔNG BÁO

số 1

Nguyễn Thái Học Foundation
Phòng Truyền Thông
Ngày 17 tháng 11 năm 2010
P.O.Box 60006, Irvine, CA 92602 , USA


Báo cáo việc đệ trình 10.000 chữ ký đầu tiên

của cuộc vận động đổi tên biển


Kính thưa công dân các quốc gia trên thế giới:

Vào lúc 4:30 chiều ngày 16 tháng 11 năm 2010, qua bưu điện, Quỹ Nguyễn Thái Học đã hoàn tất việc chuyển Kiến nghị thư được ký bởi hơn 10.000 người từ 77 quốc gia trên thế giới đến nguyên thủ của 11 nước Đông Nam Á, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ủy Ban Bản Đồ Đại Dương của Liên Hiệp Quốc, các hội địa lý của 10 nước gồm Hoa Kỳ, Canada, Australia, Nga, Liên Minh Âu Châu, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật, và Nam Hàn.

 

Như đã loan báo, đây là đợt đệ trình đầu tiên của kiến nghị đổi tên biển, và chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn cho đến khi nào cuộc vận động thành công.


Thưa quý vị, cuộc vận động của chúng ta thể hiện cao độ về sự văn minh và trách nhiệm của con người đối với tài sản chung của nhân loại trong đầu thế kỷ 21. Vì vậy, mong rằng chúng ta sẽ sớm nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nguyên thủ và các hội địa lý nêu trên.

Quỹ Nguyễn Thái Học trân trọng cám ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi cá nhân, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, báo chí.

Xin quý vị kiên nhẫn và tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ để cuộc vận động sớm thành công


Trân trọng,

Nguyễn Hoài Nhã-Trân
Trưởng Ban Báo Chí
T. M. Nguyễn Thái Học Foundation
Email: nhatran@nguyenthaihocfoundation.org
Website: www.nguyenthaihocfoundation.org
Email: NTHFoundation@yahoo.com

 

 

Đính kèm

 

- Danh sách các nơi đã gửi bằng bưu điện

- Một lá thư tiêu biểu: thư gửi Tổng Thống Aquino của Phi Luật Tân

- Kiến nghị thư - đính kèm theo thư gửi đi.

- Danh sách của hơn 10.000 người từ 77 quốc gia ký kiến nghị - đính kèm theo thư gửi đi.

- Thông báo số 1 bằng Anh ngữ

- Tường thuật của phóng viên Thanh Trúc (RFA)

 

 

Phụ chú:

 

Nguyễn Thái Học Foundation đã thông báo việc đệ trình 10.000 chữ ký của đợt đầu tiên đến các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở vùng Châu Á Thái Bình Dương và một sô quốc gia có tòa đại sứ tại Hoa Kỳ. 18.11.2010.