Demonstration Calendar: Global Vietnamese coming together to stand up against China's terrorist attacks and expansionism in the Southeast Asia Sea

 

Berlin, Germany, 10/1/2011

 

United Nations, New York, USA, 9/19/2011

 

Denmark, 9/17/2011 - Video

 

Frankfurt, Germany, 9/17/2011

 

Washinton DC, USA, 9/17/2011

 

Aarhus, Denmark, 9/17/2011

 

Seattle, Washington, 9/17/2011

 

Orlando, Florida, USA, 9/14/2011

 

San Francisco, California, USA, 9/14/2011

 

Perth, Autralia, 28/8/2011 - vietcatholic

 

Thanh Hóa, Vietnam - 28/8/2011 (planning - FaceBook)

 

Hanoi, Vietnam - 8/21/2011 - danlambao

 

Calgary, Canada, 8/21/2011

 

Hanoi, Việt Nam - 8/14/2011 - Ts. Nguyễn Xuân DIện, danlambao

 

Hanoi, Vietnam - 8/7/2011 - Reports: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video hội ngộ , Ts. Nguyễn Xuân Diện , danlambao , Nguyễn Tiến Nam (video) , Lê Dũng , RFI , Nguyễn Lân Thắng (ảnh) , basam , Reuters

 

Paris, France, 7/31/2011

 

Hanoi, Vietnam, 7/24/2011 - Reports:danlambao , Cuộc Biểu Tình Áo Dài , Hà Nội , Đỗ Xuân Thọ , danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2 , AFP , Phương Bích

 

 

Ha Noi, Vietnam, Aug 7, 2011 - Reports: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video hội ngộ , Ts. Nguyễn Xuân Diện , danlambao , Nguyễn Tiến Nam (video) , Lê Dũng , RFI , Nguyễn Lân Thắng (ảnh) , basam , Reuters

 

Paris, France, July 31, 2011

 

Sai Gon - Ha Noi coffee meeting, 31.7.2011 - Reports: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội (xuandien) , video , người buôn gió , BBC

 

Ha Noi, Vietnam, 7/24 - danlambao , Cuộc Biểu Tình Áo Dài , Hà Nội , Đỗ Xuân Thọ , danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2 , AFP , Phương Bích ,

 

Tokyo, Japan - 7/24 - Reports: RFA

London, England - 7/24 - Reports: BBC

Ha Noi, Sai Gon, Vietnam- 7/17

Hamburg, Đức - 16/7

München Bayern, Germany - 7/16

Ha Noi, Vietnam - 7/10

Paris, France - 7/10 - Pictures and Video - RFA report

Houston, Texas, USA - 7/9

Canberra, Australia - 7/9

Outdoor Concert for the East Sea - San Jose. CẠ USA, 7/8

Vietnam - 7/3

Liège, Belgium - 7/3

The Hague, Netherlands - 7/2

Bruxelles, Belgium - 7/2

Washington DC, USA - 7/2

South Korea - planning

United Nations, New York, USA - 6/25

Toronto, Canada - 6/27

Hamburg, Germany - 6/25

Toyko, Japan - 24/6

Paris, France - 24/6

Vienam - 6/19

Den Haag, Netherlands - 6/17

Vietnam - 6/12

Melbourne, Australia - 6/12

Washington State, USA - 6/11

San Francisco, California, USA - 6/10

Vietnam - 6/5

Frankfurt, Germany - 6/5

Melbourne, Australia - 6/4

Los Angeles, California, USA - 6/4 - See Video

Sai Gon , Vietnam - 12/2007 và 1/19/2208

Ha Noi, Vietnam - 12/9/2007

 

 

Image (BBC) - Japan, June 24, 2011: Vietnam's study-abroad students took to the streets of Tokyo to protest China's invasion of territorial waters of Vietnam and Southeast Asia Sea. A student holds a banner that reads: "Peace in Speech, Violence in Action", referring to China's lying tactics. WATCH VIDEO

 

Paris, France, June 24, 2011: VIDEO - Vietnam's study-abroad students protested China's invasion.


 

Image (CLBNBTD): Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Song Chi, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, and CLBNBTD protested China's invasion in Sai Gon on 1/19/2008. Nguyễn Văn Hải and Phan Thanh Hải have been arrested for their patriotism.

 

It was 5 pm of September 18, 2011, when Sai Gon was still immersed in the falling rain of Beijing's expansionist threat, a group of 15 patriots quitely took the streets of Sai Gon to demonstrate against China.

 

Image (Internet): Demonstration against China's terrorist attacks and expansionism - Munich, Germany, 9/17/2011

 

Image (ganesh-news.de) Vietnamese and Tibetans peacefully protest China's expansionism and terrorist attacks and denounce Mr. Pham Van Dong's illegal memorandum to Chu An Lai on Sep 14, 1958 regarding Vietnam's territorial waters in the Southeast Asia Sea - Frankfurt, Germany, Sep 17, 2011.

 

Image (Internet): Demonstration against China's terrorist attacks and expansionism - Vancouver, Canada, 9/14/2011

 

Image (vietvungvinh): Demonstration against China's terrorist attacks and expansionism - San Francisco, California, USA, 9/14/2011. Reported by: nguoivietonline

 

Image (nguoivietutah.org): Demonstration against China's terrorist attacks and expansionism - Salt Lake City, Utah, USA, 9/10/2011. Reported by: nguoivietutah.org

 

Image (Internet): Demonstration against China's terrorist attacks and expansionism - Perth, Australia, 8/28/2011. Reported by: nguyễn văn thanh

 

Image (danlambao): On the occasion of the Vu Lan ceremony (Ullambana ceremony) on July's full moon of the year of Wood Cat, Sai Gon patriots, including young people and intellectuals, floated paper-boats on Nhiêu Lộc canal in remembering Hoàng Sa and Trường Sa fallen heroes, and fishmen who were murdered by China's terrorist attacks - Sai Gon, 7 PM, 08/14/2011. Reports: danlambao , Những Người Sài Gòn Trẻ , Paulo Nguyễn

 

một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8

Image (danlambao): A family from Germany came back to Vietnam to join demonstration against China. The mother of this family held a banner that read "To defend Vietnam's territorial waters and territory is a mission for all Vietnamese people" - Hanoi, Aug 21, 2011.

 

một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8

Image (danlambao): A daughter , in black dress, of a family from Germany came back to Vietnam to join demonstration against China - Hanoi, Aug 21, 2011.

 

Ảnh (phamtanthanh): Biểu tình vệ quốc chống Trung cộng xâm lược. Hà Nội, Việt Nam, 21.8.2011. Tường thuật: anhbasam , danlambao , Ts. Nguyễn Xuân Diện: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi! , ĐT , phan tất thành , calla Xinh , JB nguyễn hữu vinh , RFA , AFP , TTXVA , BBC , RFI , VOA , VOA2 , đức tâm RFI , BBC_2 , Tòa đại sứ Hoa Kỳ , gốc sậy 1 , VIDEO1 , VIDEO2 , một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8 , thả người yêu nước (dlb) , đón người yêu nước (basam) , vũ quốc ngữ , bùi thị minh hằng (RFA video)

 

Image (nguyenlanthang): Protesting against China's terrorist attacks and expansionism in the Southeast Asia Sea - Hanoi, Aug 14, 2011. Reports: basam , nguyenxuandien , danlambao , VIDEO , VIDEO 2 , VIDEO 3 , VIDEO 4 , nguyễn lân thắng , nguyễn huệ chi , mạc văn trang , RFI , RFA , AFP , nguyễn tường thụy , gốc sậy

 

Image (nguyenlanthang): Protesting against China's terrorist attacks and expansionism in the Southeast Asia Sea - Hanoi, Aug 14, 2011. Reports: basam , nguyenxuandien , danlambao , VIDEO , VIDEO 2 , VIDEO 3 , VIDEO 4 , nguyễn lân thắng , nguyễn huệ chi , mạc văn trang , RFI , RFA , AFP , nguyễn tường thụy , gốc sậy

 

Image (nguyenlanthang): Protesting against China's terrorist attacks and expansionism in the Southeast Asia Sea - Hanoi, Aug 14, 2011. Reports: basam , nguyenxuandien , danlambao , VIDEO , VIDEO 2 , VIDEO 3 , VIDEO 4 , nguyễn lân thắng , nguyễn huệ chi , RFI , RFA , AFP , nguyễn tường thụy , gốc sậy

 

Image (gocomay): Dr. Dien X. Nguyen (in black shirt) who is always on the front line of demonstrations in Hanoi. "Tản mạn về chính tà & lòng yêu nước của người Việt"

 

 

Image (nguyenlanthang): Protesting China's expansionism and terrorist attacks in the Southeast Asia Sea - Ha Noi, Vietnam, 8/7 - Reports: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video hội ngộ , Ts. Nguyễn Xuân Diện , danlambao , Nguyễn Tiến Nam (video) , Lê Dũng , RFI , Nguyễn Lân Thắng (ảnh) , basam

 

Image (Internet): July 31, 2011, Paris, France. Vietnamese and Burmese (red flag)

 

Image (xuandien): Sai Gon - Ha Noi coffee meeting, 31.7.2011 - Reported by Dr. Dien X. Nguyen: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video

 

Image (xuandien): Ha Noi, 7/24. Reports: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Image (BBC): London, England, 7/24. Reports: BBC Video , BBC images

 

Ảnh (RFA): Tokyo, Japan - 7/24 - Reports: RFA

 

Image (basam): Ha Noi, 7/24. Reports: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Image (Lê Tuấn Anh): Trịnh Kim Tiến, một trong những anh thư Đại Việt, "gác thù nhà, đáp lời sông núi" - Hà Nội, 24/7.

"Chiếc áo dài em mang, in cả hồn dân tộc
Đẹp lắm em, dáng hồn Trưng - Triệu"
- Quang Vinh

anhhaisg.blogspot.com , xuandien

 

Image (xuandien): Ha Noi, 7/24. Reports: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Image (xuandien): Ha Noi, 7/24. Reports: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Image (xuandien): Ha Noi, 7/24. Reports: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Image (xuandien): Dr. A Quang Nguyen (left) and Vietnamese intellectuals - Ha Noi, 7/24. Reports: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

 

Image (Internet): Overseas Vietnamese children protested China's invasion

 

Image (danlambao): Dr. Tho X. Do carrying the banner reads: "Break up China into independent countries" - Ha Noi, 7/17/2011

"Dad still join tomorrow's demonstration and carry that banner. If dad had fallen then you must be proud of being part of the struggle against China to protect our country with your dad's blood." - Dr. Tho X. Do

 

Image (AFP): Ha Noi 7/17/2011. danlambao , nguyen hue chi, VIDEO

 

Image (dungdang): Sai Gon, 7/17/2011. dung dang , danlambao

 

Image (hoilatraloi): Munich, Germany, 7/16//2011

 

Image (gocomay): Hamburg, Germany, 7/16/2011. gocomay , gocomay 2

 

Ảnh (Internet): Vietnamese protested China 's invasion - Paris, 7/10. Pictures and Video

 

Ảnh (Internet): Demonstration to protest China's invasion

- Houston, TX, USA, 7/9.

 

Image (NCVL): A demonstrator is arrested while protesting against China's invasion of his country. Ha Noi, Vietnam, 7/10. reported by AFP, basam and RFA. images by BBC

 

Ảnh (VCAVIC): Vietnamese people protested against China's invasion- Canberra, Australia, 7/9. Read report: VCAVIC

 

Image (Internet): "Outdoor concert for the East Sea" - San Jose, CA, USA, 7/8 - See pictures

 

Image (xuandien): Vietnamese people took the streets of Hanoi to protest China's invasion - July 3, 2011 - Video by Reuters.

 

Image (Internet): Vietnamese and Tibetans protested China's invasion in front of the United Nations - New York, USA, June 25, 2011.

 

 

Image (Internet): "I voluntarily came here alone to protest China's invasion of territorial waters of Vietnam, and I'm completely not subject to solicitation of anyone or any organization." - said the young and unknown patriot in the picture - Sai Gon, June 5, 2011.

 

 

Image (Reuters): Vietnamese people protested China's invasion - June 19, 2011, Ha Noi, Vietnam.

 

danlambao: Âm thanh, hình ảnh hùng tráng, can đảm của người thanh niên cỏng con trai đi biểu tình ngày 12-6-2011 tại Saì Gòn. Bé đang cầm biểu ngữ có nội dung "Hoàng Sa-Trường Sa là của VN. Đả Đảo Tàu Cộng Xâm Lược". Đi kế bên là người vợ trẻ. Chàng hát hăng say bài “Đáp Lời Sông Núi” của Trúc Hồ giữa phố phường Sài Gòn tất bật.

 

 

Image (Duy Ngo): Vietnamese people protested China's invasion - June 5, 2011, Sai Gon, Vietnam.

 

 

Image (Internet): Vietnamese people protested China's invasion - June 4, 2011 Los Angeles, California, USA.

 

Image (Reuters): Filipinos protesed China's invasion - Manila, Jun 8, 2011.

 

 

Image (AP): Japanese people protested China's invasion of their Senkaku Islands - Tokyo, Oct 16, 2010.

 


Lịch biểu tình vệ quốc chống giặc Trung cộng xâm lược đầu thế kỷ 21 của dân Đại Việt

 

Trước tình thế nguy ngập của đất nước và sự yếu kém của lãnh đạo các nước ASEAN đối với chiến lược chiếm đọat Biển Đông Nam Á của chính quyền Trung cộng, dân Đông Nam Á không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng bằng cách xuống đường biểu tình. Biểu tình là vũ khí của hòa bình, là một trong các phương tiện hữu hiệu nhất để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ Biển Đông Nam Á và giúp tránh một cuộc chiến tranh không cần thiết. NTHF, 11.8.2011

 

Chiến dịch "SUNDAY NO CHINA"

 

"Sunday No China được phát động cũng nhằm đáp lại lời kêu gọi của đất nước trước cơn nguy biến, và nhằm góp sức cho các cuộc biểu tình vệ quốc và kêu gọi hòa bình cho vùng Đông Nam Á của người Việt và người Phi đang liên tiếp diễn ra trên toàn cầu; cùng với cuộc vận động đổi tên biển và một chuỗi phản ứng của cộng đồng người Việt, sự tổng hợp của những nỗ lực không ngừng đã có tác động không thể phủ nhận đối với xu hướng hợp nhất của ASEAN và một số quyết định quan trọng của cộng đồng quốc tế."

 

Berlin, Đức, 1/10/2011

 

Trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York, USA, 19/9/2011

 

Đan Mạch, 17/9/2011 - Video

 

Frankfurt, Germany, 17/9/2011

 

Washinton DC, USA, 17/9/2011

 

Aarhus, Đan Mạch, 17/9/2011

 

Seattle, Washington, USA, 17/9/2011

 

Orlando, Florida, USA, 14/9/2011

 

San Francisco, California, USA, 14/9/2011

 

Perth, Autralia, 28/8/2011 - vietcatholic

 

Thanh Hóa, Việt Nam - 28.8.2011 (dự định - FaceBook)

 

Sài Gòn, Hà Nội - Việt Nam, 21/8 - danlambao

 

Calgary, Canada, 21/8

 

Sài Gòn, Hà Nội - Việt Nam, 14/8 - Ts. Nguyễn Xuân DIện, danlambao

 

Hà Nội, Việt Nam, 7/8 - Tường thuật: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video hội ngộ , Ts. Nguyễn Xuân Diện , danlambao , Nguyễn Tiến Nam (video) , Lê Dũng , RFI , Nguyễn Lân Thắng (ảnh) , basam , Reuters

 

Paris, Pháp, 31/7

 

Hà Nội, Việt Nam, 24/7 - danlambao , Cuộc Biểu Tình Áo Dài , Hà Nội , Đỗ Xuân Thọ , danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2 , AFP , Phương Bích

 

Hà Nội, Việt Nam, 7/8/2011 - Tường thuật: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video hội ngộ , Ts. Nguyễn Xuân Diện , danlambao , Nguyễn Tiến Nam (video) , Lê Dũng , RFI , Nguyễn Lân Thắng (ảnh) , basam , Reuters

 

Paris, France, 31/7/2011

 

Việt Nam, ngày 24/7 - danlambao , Cuộc Biểu Tình Áo Dài , Hà Nội , Đỗ Xuân Thọ , danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2 , AFP , Phương Bích

 

Toyko, Nhật - 24/7 - Tường thuật: RFA

London, England - 24/7 - Reports: BBC

Hà Nội, Sài Gòn, Việt Nam - ngày 17/7 - xem Cẩm nang biểu tình

München Bayern, Đức - ngày 16/7

Hamburg, Đức - 16/7

Hà Nội, Việt Nam - 10/7

Paris, Pháp - ngày 10/7 - Hình ảnhVideo , RFA tường thuật

Houston, Texas, Hoa Kỳ - ngày 9/7

Canberra, Úc - ngày 9/7

Nhạc Hội hướng về Biển Đông- San Jose. CẠ USA, 8/7

Việt Nam - ngày 3/7

Liège, Bỉ - ngày 3/7

The Hague, Hòa Lan - ngày 2/7

Bruxelles, Bỉ - ngày 2/7

Washington DC, Hoa Kỳ - ngày 2/7

Seoul, Nam Hàn - đang kêu gọi

Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ - ngày 25/6

Toyko, Nhật Bản - ngày 24/6

Paris, Pháp - ngày 24/6

Toronto, Gia Nã Đại - ngày 27/6

Hamburg, Đức - ngày 25/6

Việt Nam - ngày 19/6 Video: Hà Nội 1 , Hà Nội 2

Den Haag, Hòa Lan - ngày 17/6

Việt Nam - ngày 12/6 Xem: Video Sài Gòn, Video Hà Nội, Video đốt xe

Melbourne, Úc - ngày 12/6

Washington State, Hoa Kỳ - ngày 11/6

San Francisco, California, Hoa Kỳ - ngày 10/6

Việt Nam - ngày 5/6 - Video

Frankfurt, Đức - ngày 5/6

Melbourne, Úc - ngày 4/6

Los Angeles, California, Hoa Kỳ - ngày 4/6 - Xem Video

Việt Nam, 2007 - Xem: Video 1 , Video 2

 


 

 

NGÀY 5/8/2012

XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC

 

 

Ảnh (NXD): Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung cộng xâm lược ngày 5 tháng 8 năm 2012.

 

Tường thuật

Nguyễn Xuân Diện

Dân Làm Báo

TTX Basam

 

 

NGÀY 22/7/2012

XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC

 

 

 

Ảnh (LB): Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung cộng xâm lược ngày 22 tháng 7 năm 2012.

 

Tường thuật:

 

Nguyên Xuân Diện

Dân Làm Báo

Hình ảnh (Lê Dũng)

Trình Phụng Nguyên

VIDEO (danlambao)

VIDEO 1 (langthanggio)

VIDEO 2 (langthanggio)

VIDEO 3 (langthanggio)

 


 

NGÀY 8/7/2012

XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC

 

 

Ảnh (Huỳnh Ngọc Chênh): Đồng bào Hà Nội xuống đường chống Trung cộng xâm lăng bờ cõi và đường Lưỡi Bò.

 

Tường thuật:

 

TTX Ba Sàm

Dân Làm Báo

Huỳnh Ngọc Chênh

danoan2012

Kami

VIDEO (nguoiyeunuocviet)

VIDEO 1 (TTXBS)

VIDEO 2 (TTXBS)

VIDEO 3 (TTXBS)

VIDEO (danlambao)

Hình ảnh (Nguyễn Sơn Hùng - Facebook)

Vietnamese activists hold anti-China rally (AFP)

Vietnamese activists hold anti-China rally (Cambodia Herald)

Kyodo News


 

 

NGÀY 1/7/2012

XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

 

 

 

Ảnh (TNCV): Đồng bào biểu tình trước lãnh sự quán Trung cộng ở Los Angeles ngày 30/6/2012

 

 

 

 

Ảnh (Nguyễn Văn Hưng - FB): Đồng bào Sài Gòn xuống đường chống Trung quốc ngày 1 tháng 7 năm 2012.

 

 

 

 

Ảnh (Nguyễn Xuân Diện): Đồng bào Hà Nội xuống đường chống Trung quốc ngày 1 tháng 7 năm 2012.

 

 

 

Ảnh (danlambao): Bị an ninh cấm bày tỏ lòng yêu nước tại công viên 30-4 Sài Gòn, Trịnh Kim Tiến xuống đường ... ở nhà.

 

Tường thuật:

danlambao

danoan2012

Chuacuuthe

Nuvuongcongly

VIDEO (Nguyễn Văn Hưng)

VIDEO (Chuacuuthe)

VIDEO (nguoiyeunuocviet)

 


 

 

 

"Đất nước tôi, làm gái toàn là Trưng Vương"

Ảnh (BBC) - Tokyo, Nhật Bản, 24.6.2011: Sinh viên du học xuống đường chống Trung cộng xâm lược lãnh hải Việt Nam và Biển Đông Nam Á với biểu ngữ "Miệng thì nói Hòa Bình, Hành động thì Bạo Lực" XEM VIDEO

Paris, 24.6.2011: VIDEO Sinh viên du học phản đối Trung cộng xâm lược.

 

Ảnh (CLBNBTD): Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Song Chi, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, và CLBNBTD xuống đường phản đối Trung cộng và tưởng niệm các anh hùng của trận Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 - 19/1/2008 tại Sài Gòn. Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải hiện đang bị giam cầm vì biểu tình vệ quốc.

 

Ảnh (danlambao): "Chủ nhật 18 tháng 9, 2011 khi thành phố còn đang đắm chìm trong cơn mưa sa của hiểm họa bành trướng Bắc triều, các bạn ấy đã xuống đường biểu tình thầm lặng trong cơn mưa. Lúc ấy là 5 giờ chiều." - Sài Gòn, 18.9.2011. Tường thuật: danlambao

 

Ảnh (danlambao): Trịnh Kim Tiến, từ Hà Nội vào Sài Gòn xuống đường vệ quốc - Sài Gòn, 18.9.2011. Tường thuật: danlambao , TTXbasam

 

Ảnh (ganesh-news.de): Cộng đồng Việt Nam và Tây Tạng biểu tình ở Frankfurt, Germany, 17.9.2011. Tường thuật: ganesh-news.de

 

Ảnh (hoguom): Biểu tình vệ quốc - Munich, Germany, 17/9/2011. Tường thuật: danluan

 

Ảnh (Internet): Biểu tình vệ quốc - Vancouver, Canada, 14/9/2011

 

Ảnh (Tuong An): Biểu tình vệ quốc - Paris, Pháp, 14.9.2011. Tường thuật: RFA , VIDEO

 

Ảnh (vietvungvinh): Biểu tình vệ quốc, San Francisco, California, USA, 14/9/2011. Tường thuật: nguoivietonline

 

Ảnh (nguoivietutah.org): Biểu tình vệ quốc - Salt Lake City, Utah, USA, 10/9/2011. Tường thuật: nguoivietutah.org

 

Ảnh: Biểu tình vệ quốc chống Trung cộng, Perth, Australia, 28/8/2011. Tường thuật: nguyễn văn thanh

 

 

Ảnh (danlambao): Lúc 07 giờ tối ngày 14/08/2011, nhân dịp lễ Vu Lan & rằm tháng 7, thanh niên và trí thức tại Sài Gòn đã tổ chức thắp nến, thả thuyền hoa tưởng niệm các anh hùng Hoàng Sa - Trường Sa. Tường thuật: danlambao , Những Người Sài Gòn Trẻ , Paulo Nguyễn

 

một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8

Ảnh (danlambao): Người mẹ.

 

một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8

và con gái (áo đen)

 

Ảnh (phamtanthanh): Biểu tình vệ quốc chống Trung cộng xâm lược. Hà Nội, Việt Nam, 21.8.2011. Tường thuật: anhbasam , danlambao , Ts. Nguyễn Xuân Diện: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi! , ĐT , phan tất thành , calla Xinh , JB nguyễn hữu vinh , RFA , AFP , TTXVA , BBC , RFI , VOA , VOA2 , đức tâm RFI , BBC_2 , Tòa đại sứ Hoa Kỳ , gốc sậy 1 , VIDEO1 , VIDEO2 , một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8 , thả người yêu nước (dlb) , đón người yêu nước (basam) , bùi thị minh hằng (RFA video) , vũ quốc ngữ

 

Ảnh (calla Xinh): Biểu tình vệ quốc chống Trung cộng xâm lược. Hà Nội, Việt Nam, 21.8.2011. Tường thuật: anhbasam , danlambao , Ts. Nguyễn Xuân Diện: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi! , ĐT , phan tất thành , calla Xinh , JB nguyễn hữu vinh , RFA , AFP , TTXVA , BBC , RFI , VOA , VOA2 , đức tâm RFI , BBC_2 , Tòa đại sứ Hoa Kỳ , gốc sậy 1 , VIDEO1 , VIDEO2 , một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8 , thả người yêu nước (dlb) , đón người yêu nước (basam) , vũ quốc ngữ , bùi thị minh hằng (RFA video)

 

Ảnh (calla Xinh): Biểu tình vệ quốc chống Trung cộng xâm lược. Hà Nội, Việt Nam, 21.8.2011. Tường thuật: anhbasam , danlambao , Ts. Nguyễn Xuân Diện: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi! , ĐT , phan tất thành , calla Xinh , JB nguyễn hữu vinh , RFA , AFP , TTXVA , BBC , RFI , VOA , VOA2 , đức tâm RFI , BBC_2 , Tòa đại sứ Hoa Kỳ , gốc sậy 1 , VIDEO1 , VIDEO2 , một gia đình từ Đức về tham gia biểu tình ngày 21.8 , thả người yêu nước (dlb) , đón người yêu nước (basam) , vũ quốc ngữ , bùi thị minh hằng (RFA video)

 

Ảnh (chinhpham): Ảnh bên ngoài trụ sở Công an Mỹ Đình. Biểu tình vệ quốc chống Trung cộng xâm lược. Hà Nội, Việt Nam, 21.8.2011. Tường thuật: anhbasam , danlambao , Ts. Nguyễn Xuân Diện: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi! , ĐT , phan tất thành , calla Xinh , JB nguyễn hữu vinh , RFA , AFP , TTXVA , BBC , RFI , VOA , VOA2 , đức tâm RFI , BBC_2 , Tòa đại sứ Hoa Kỳ , gốc sậy 1 , VIDEO1 , VIDEO2 , thả người yêu nước (dlb) , đón người yêu nước (basam) , vũ quốc ngữ

 

Ảnh (danlambao): Nghệ sĩ Tạ Trí Hải. "Năm tuần nay, người nghệ sỹ già Tạ Trí Hải cùng tiếng violin của mình hòa vào dòng người yêu nước xuống đường, biểu diễn vì hải đảo thân yêu, vì hơi thở sống còn của dân tộc, và cũng vì nét đẹp khó ở đâu có được giữa đoàn người biểu tình Việt Nam. " - ' Người nghệ sỹ già và hơi thở Việt Nam '- Thạch Vũ,

Video: Đêm, ra Hồ Gươm hát Nối vòng tay lớn , Quỳnh Chi: Tiếng đàn yêu nước

 

Ảnh (nguyenlanthang): Biểu tình chống Trung cộng - Hà Nội, 14/8/2011. Tường thuật: basam , nguyenxuandien , danlambao , VIDEO , VIDEO 2 , VIDEO 3 , VIDEO 4 , nguyễn lân thắng , nguyễn huệ chi , mạc văn trang , RFI , RFA , AFP , nguyễn tường thụy , gốc sậy

 

Ảnh (ledung): "Chú em đánh giày - nghèo mà không hèn - luôn đồng thanh giơ tay hô đả đảo trung quốc xâm lược." - Lê Dũng

 

Ảnh (nguyenlanthang): Biểu tình chống Trung cộng - Hà Nội, 14/8/2011. Tường thuật: basam , nguyenxuandien , danlambao , VIDEO , VIDEO 2 , VIDEO 3 , VIDEO 4 ,nguyễn lân thắng , nguyễn huệ chi , mạc văn trang , RFI , RFA , AFP , nguyễn tường thụy , gốc sậy

 

Ảnh (nguyenlanthang): Biểu tình chống Trung cộng - Hà Nội, 14/8/2011. Tường thuật: basam , nguyenxuandien , danlambao , VIDEO , VIDEO 2 , VIDEO 3 , VIDEO 4 , nguyễn lân thắng , nguyễn huệ chi , mạc văn trang , RFI , RFA , AFP , nguyễn tường thụy , gốc sậy

 

Ảnh (gocomay): Ts. Nguyễn Xuân Diện (áo đen) luôn đi đầu trong các đợt biểu tình ở Hà Nội. "Tản mạn về chính tà & lòng yêu nước của người Việt"

 

 

Ảnh (nguyenlanthang): Biểu tình vệ quốc - Hà Nội 7/8. Tường thuật: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video hội ngộ , Ts. Nguyễn Xuân Diện , danlambao , Nguyễn Tiến Nam (video) , Lê Dũng , RFI , Nguyễn Lân Thắng (ảnh) , basam

 

Ảnh (Internet): 31/7/2011, Paris, France. Người Việt và Miến Điện (cờ đỏ) biểu tình chống Trung cộng xâm lược.

 

Ảnh (xuandien): Cafe hội ngộ Sài Gòn - Hà Nội, 31.7.2011 - Tường thuật Ts. Nguyễn Xuân Diện: Hội ngộ cafe Sài Gòn Hà Nội , video

 

Ảnh (anhbasam): biểu tình viên “Rau Sắng Chùa Hương” (kiếng đen) Hà Nội, 24/7. Tường thuật: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2 , Phương Bích

 

Ảnh (BBC): Luân Đôn, Anh, 24/7. Tường thuật: BBC Video , BBC hình ảnh

 

Ảnh (RFA): Tokyo, Nhật - 24/7 - Tường thuật: RFA

 

Ảnh (anhbasam): Hà Nội, 24/7. Tường thuật: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Ảnh (Lê Tuấn Anh): Trịnh Kim Tiến, một trong những anh thư Đại Việt, "gác thù nhà, đáp lời sông núi" - Hà Nội, 24/7.

"Chiếc áo dài em mang, in cả hồn dân tộc
Đẹp lắm em, dáng hồn Trưng - Triệu"
- Quang Vinh

anhhaisg.blogspot.com , xuandien

 

Ảnh (xuandien): Hà Nội, 24/7. Tường thuật: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Ảnh (xuandien): Anh thư Minh Hằng, Hà Nội, 24/7. Tường thuật: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

"Đất nước tôi, làm gái toàn là Trưng Vương"

 

Ảnh (xuandien): Hà Nội, 24/7. Tường thuật: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Ảnh (xuandien): Tiến sĩ Nguyễn Quang A (trái) và các nhân sĩ Bắc hà - Hà Nội, 24/7. Tường thuật: danlambao , anhbasam , xuandien , VIDEO , VIDEO 2

 

Ảnh (Internet): Biểu tình chống Trung cộng - Hải ngoại

 

Ảnh (danlambao): Ts. Đỗ Xuân Thọ mang biểu ngữ - Hà Nội 17/7.

"Ngày mai bố vẫn đi biểu tình và mang theo biểu ngữ đó. Nếu bố có ngã xuống thì con hãy tự hào là đã đóng góp vào cuộc đấu tranh chống Tầu giữ nước bằng máu của cha đẻ mình." - Ts Đỗ Xuân Thọ

 

Ảnh (AFP): Biểu tình chống Trung cộng - Hà Nội 17/7/2011.

Tường thuật của danlambao , nguyen hue chi, VIDEO

 

Ảnh (dungdang): Biểu tình chống Trung cộng - Sài Gòn, 17/7/2011. Tường thuật của dung dangdanlambao

 

Ảnh (hoilatraloi): Biểu tình chống Trung cộng - Munich, Đức, 16/7/2011

 

Ảnh (gocomay): Biểu tình chống Trung cộng - Hamburg, Đức, 16/7/2011. Tường thuật: gocomay 1 , gocomay 2

 

Ảnh (Internet): Biểu tình chống Trung cộng xâm lược - Paris, 10/7. Hình ảnhVideo

 

Ảnh (Internet): Biểu tình chống Trung cộng xâm lược

- Houston, TX, USA, 9/7

 

Ảnh (NCVL): Một người biểu tình chống Trung cộng xâm lược đang bị bắt - Hà Nội, 10/7. Tường thuật bởi AFP, basam, RFA. hình ảnh BBC

 

Ảnh (VCAVIC): Biểu tình chống Trung cộng xâm lược - Canberra, Úc, 9/7. Tường thuật VCAVIC

 

Ảnh (Internet): "Nhạc hội hướng về Biển Đông" - San Jose, CA, USA, 8/7. Xem hình ảnh

 

Ảnh (gocsay): Hà Nội biểu tình chống Trung cộng xâm lược - 3/7

tường thuật của RFA , Người Buôn Gió, Gốc Sậy,

Video của Phạm Viết Đào, và Reuters

 

Ảnh (Internet): Người Việt và Tây Tạng biểu tình chống Trung cộng xâm lược - trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 25/6/2011

 

Ảnh (Internet): "Tôi tự nguyện đến đây một mình, để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, hoàn toàn không chịu sự xúi giục, lôi kéo của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.” Tuyên bố của người thanh niên yêu nước vô danh trong hình - Sài Gòn, trưa ngày 5/6/2011, ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai.

 

 

Ảnh (Reuters): Hà Nội biểu tình chống Trung cộng xâm lược - 19/6.

Xem: VIDEO

 

danlambao: Âm thanh, hình ảnh hùng tráng, can đảm của người thanh niên cỏng con trai đi biểu tình ngày 12-6-2011 tại Saì Gòn. Bé đang cầm biểu ngữ có nội dung "Hoàng Sa-Trường Sa là của VN. Đả Đảo Tàu Cộng Xâm Lược". Đi kế bên là người vợ trẻ. Chàng hát hăng say bài “Đáp Lời Sông Núi” của Trúc Hồ giữa phố phường Sài Gòn tất bật.

 

Ảnh (Duy Ngo): Sài Gòn biểu tình chống Trung cộng xâm lược - 5/6.

 

 

Ảnh (Internet): Los Angeles, California, USA biểu tình chống Trung cộng xâm lược - 4/6. Tường thuật lyhương.net

 

Ảnh (CLBNBTD): Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Song Chi, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, và CLBNBTD xuống đường phản đối Trung cộng và tưởng niệm các anh hùng của trận Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 - 19/1/2008 tại Sài Gòn.

 

 

Ảnh (Reuters): Phi Luật Tân biểu tình chống Trung cộng xâm lược - Manila, 8/6.

 

 

Ảnh (AP) : Nhật biểu tình chống Trung cộng xâm lăng quần đảo Senkaku - Tokyo, 16/10/2010.