TIMELINE

The Petiton started on May 10, 2010

 

 

H. RES. 352 - 7.15.2011

Calling for a peaceful and collaborative resolution of maritime territorial disputes in the South China Sea and its environs and other maritime areas adjacent to the East Asian mainland.

 

50,000 signatures from about 130 countries reached on the 4th of July, 2011.

 

Juy 2, 2011, a group of Vietnamese made a petition to the Department of Foreign of Vietnam regarding Chinese Foreign Ministry's annoucement.

 

June 27, 2011 the US Senate passed the resolution "Deplore China's use of force" in the Southeast Asia Sea.

 

June 26, 2011: Statement issued right after after Chinese Foreign Ministry annouced "China, Vietnam agree to resolve maritime dispute through negotiations"

 

June 20 and 21, 2011, CSIS organized the event "Maritime Security in the South China Sea"in Wahsington DC. Senator John McCain was the keynote speaker.

 

In June 2011, the campaign and worldwide demonstrations of Vietnamese people got attention from the international media. Several news agencies contacted NTHF.

 

In June 2011, The Phillipines announced to rename "South China Sea" to "West Philippines Sea".

 

On June 9-10, the petition received about 100,000 computer-generated signatures and they were filtered out.

 

More than 8,000 signatures received on June 2, 2011, prior to this date the number of signatures was about 12,300.

 

June 1, 2011 the petition "Put an End to China's Terrorist Attacks and Expansionism in the Southeast Asia Sea" launched from 6/1 to 7/15.

 

The Call for National Resistance against Chinese Communist March 3, 2011

 

NTHF: Interview Prof. Carlyle A. Thayer Jan 24, 2011

 

Public Notice: submission of first 10,000 signatures 17.11.2010

 

RFA report on the campaign 15.11.2010

 

NTHF: Interview Prof. Carlyle A. Thayer Nov 11, 2010

 

BBC report on the campaign Nov 7, 2010

 

RFI report on the campaign Nov 6, 2010

 

Press Release No 4 Nov 5, 2010

 

NTHF: Interview Prof. Nguyễn Văn Canh Oct 28, 2010

 

RFA Interview Oct 14, 2010

 

Press Release No 3 - Oct 10, 2010

 

Press Release No 2 Oct 1st, 2010

 

Press Release No 1 May 10, 2010

 

Petition texts The petition started on May 10, 2010

 

 

DIỄN TIẾN

Phát động ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

 

Nghị Quyết 352 của Hạ Viện Hoa Kỳ - 15.7.2011

 

50,000 chữ ký từ 130 quốc gia được ghi nhận vào ngày 4 tháng 7 năm 2011.

 

Ngày 2 tháng 7 năm 2011 một nhóm nhân sĩ trong nước gửi Kiến nghị đến bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến "thỏa hiệp" giữa Trung Hoa và Việt Nam.

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết "Bất bình Trung Hoa dùng vũ lực trên biển Đông Nam A".

 

Ngày 26 tháng 6 năm 2011 ra Tuyên Cáo ngay sau khi bộ Ngoại giao Trung Hoa đưa tin Trung Hoa và Việt Nam đồng ý "thỏa hiệp" về lãnh hải.

 

Ngày 20, 21 tháng 5 năm 2011, CSIS tổ chức cuộc hội thảo an ninh hàng hải trên Biển Đông Nam Á ở Washington DC với sự hiện diện của Thượng nghị sĩ John McCain (xem diễn văn)

 

Trong tháng 6 năm 2011 giới truyền thông quốc tế loan tin về cuộc vận động đổi tên biển và hàng loạt cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược của dân Việt Nam bùng nổ trên toàn cầu. Một số thông tấn xã quốc tế tiếp xúc với NTHF.

 

Trong tháng 6 năm 2011, Phi Luật Tân tuyên bố đổi tên "South China Sea" sang "West Philippines Sea".

 

Vào hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2011, kiến nghị nhận được khoảng 100.000 chữ ký không hợp lệ do máy điện toán tạo ra.

 

Số chữ ký từ 12.300 (83 quốc gia) vượt hơn 20.000 (93 quốc gia) trong vòng 24 tiếng hôm 2/6/2011 (giờ VN).

 

Ngày 1 tháng 6 năm 2011, Kiến nghị "Chấm dứt chủ nghĩa bành trướng và khủng bố của Trung Hoa ở Biển Đông Nam Á" được phát động trong 45 ngày từ 1/6 đến 15/7.

 

Kháng Trung Hiệu Triệu 3 tháng 3 năm 2011

 

Mồng Một Tết Tân Mão - 3 tháng 2 năm 2011

 

NTHF phỏng vấn Giáo sư Carlyle A. Thayer 24 tháng 1 năm 2011

 

Thông Báo số 1: đệ trình 10.000 chữ ký đợt đầu tiên 17 tháng 11 năm 2010

 

RFA tường thuật về cuộc vận đông 15 tháng 11 năm 2010

 

NTHF phỏng vấn Giáo sư Carlyle A. Thayer 11 tháng 11 năm 2010

 

BBC tường thuật về cuộc vận động 7 tháng 11 năm 2010

 

RFI tường thuật về cuộc vận động 6 tháng 11 năm 2010

 

Thông cáo báo chí số 4 5 tháng 11 năm 2010

 

NTHF phỏng vấn GS. Nguyễn Văn Canh 28 tháng 10 năm 2010

 

RFA Interview 14 tháng 10 năm 2010

 

Thông cáo báo chí số 3 10 tháng 10 năm 2010

 

Thông cáo báo chí số 2 1 tháng 10 năm 2010

 

Thông cáo báo chí số 1 10 tháng 5 năm 2010

 

Kiến nghị thư phát động ngày 10 tháng 5 năm 2011