THƯ GỬI TÒA ÁN QUỐC TẾ

 

 

Ngày 9 tháng 7, năm 2016

The Honorable Ronny Abraham
President of Court
International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands
Telephone: (+31) (0)70 302 23 23


Về việc: Đường chín đoạn và sự vi phạm Luật Biển (UNCLOS) của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa


Thưa Ngài Thẩm phán Abraham:

 

Tôi viết thư này nhân danh Nguyễn Thái Học Foundation (NTHF), một tổ chức phi chính phủ được đăng bạ và có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

Tôi muốn bày tỏ đến Ngài sự quan tâm của chín mươi triệu người dân Việt Nam về các vấn đề sau đây:

1) Đường chín đoạn vô căn cứ của Trung Quốc đang gây xung đột và tạo sự bất ổn trong khu vực Đông Nam Á; chiến tranh có khã năng bùng nổ trong khu vực này nếu xung đột và bất ổn đó tiếp tục vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

2) Trung quốc xâm lược bất hợp pháp chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, và bãi đá Gạc Ma (Johnson South Reef) thuộc quần đảo Trường Sa.

3) Chính sách của Trung Quốc về khủng bố, cướp bóc, và giết hại ngư dân Việt trong vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chín mươi triệu người Việt rất mong muốn đưa các vấn đề nêu trên ra trước Công lý của Cộng đồng quốc tế, bao gồm Tòa án Trọng tài Quốc tế. Tuy nhiên, tôi được biết rằng Tòa án Trọng Tài Quốc tế chỉ chấp nhận đơn khiếu nại từ chính phủ của một quốc gia, nhưng không nhận đơn khiếu nại của nhân dân thuộc quốc gia đó.

Tôi tin rằng sự hiện hữu của Liên Hiệp Quốc là để phụng sự mục tiêu cao cả nhất: đó là đem lại sự tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Vì lẽ đó, nhân dân Việt Nam đang cần sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa, sự hiện hữu của mọi chế độ đều là tạm thời, nhưng quốc gia dân tộc thì bất diệt.

Đối với các vấn đề nêu trên, nhà cầm quyền đương thời đã không tỏ ra có dấu hiệu thể hiện một hành động nào để bảo vệ ngư dân và chủ quyền lãnh thổ. Chế độ này dường như muốn từ bỏ chủ quyền quốc gia tại quần đảo Hoàng Sa và một phần của quần đảo Trường Sa, bởi vì họ đã không có hành động thiết thực nào nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại các nơi này.

Thật vậy, ngược lại với ước mong của toàn thể nhân dân Việt Nam, nhà cầm quyền đương thời đã không hề có nỗ lực nào đối với việc nộp đơn khiếu nại Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về các vấn đề đã nêu trên.

Chế độ hiện tại đã không đại diện nhân dân Việt Nam một cách hợp pháp, đó là vì chính sách bầu cử do họ quy định: theo quy định này, nhân dân Việt Nam không được quyền ứng cử và lựa chọn người đại diện của mình. Tất cả nhân sự của nhà cầm quyền đương thời hoàn toàn do đảng Cộng sản sắp đặt và bổ nhiệm; do đó, nhà cầm quyền này chỉ đại diện riêng cho đảng Cộng sản, nhưng không được xem là đại diện hợp pháp cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tôi tin rằng trọng trách của Liên Hiệp Quốc và Tòa án Trọng tài Quốc tế là nhằm mang lại sự tốt đẹp hơn cho con người. Tôi cũng tin rằng luật và lệ có thể bổ sung để phản ảnh nhu cầu hiện tại của nhân loại.

Qua các minh chứng nêu trên - bao gồm thực trạng của nhà cầm quyền đương thời tại Việt Nam, tôi trân trọng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Tòa án Trọng Tài Quốc tế hãy xem xét lại quy định về nhận đơn khiếu nại, để chín mươi triệu người Việt có cơ hội bảo vệ chủ quyền quốc gia của họ.


Tôi mong đợi hồi âm của Ngài. Thành thật cảm ơn.


Trân trọng,

Lý Kinh Dương
Chủ tịch NTHF
lykinhduong@nguyenthaihocfoundation.org
www.nguyenthaihocfoundation.org

Bản Anh ngữ: xem ở đây