THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

 

Kết quả kiến nghị yêu cầu công ty Google xóa Đường Lưỡi Bò
và tên "Trung Hoa" bên cạnh tên Hoàng Sa và Trường Sa trên Google MapsKính thưa quý đồng bào trên toàn thế giới:

Cuộc vận động của chúng ta đã thành công!

 

Để nắm rõ tình hình, chúng tôi xin sơ lược về Google Maps. Đây là một ứng dụng và kỹ thuật về dịch vụ bản đồ trên Internet của công ty Google. Ngoài bản quốc tế bằng tiếng Anh, Google có hai phiên bản Google Maps bằng tiếng Trung Hoa. Một phiên bản có trụ sở đặt ở Hồng Kông và bản kia, gọi là Google Ditu, được đặt tại Trung Hoa lục địa.

 

Trước cuộc vận động, hai phiên bản tiếng Trung Hoa đều có Đường Lưỡi Bò, cả 3 phiên bản đều ghi tên Trung Hoa bên cạnh tên Hoàng Sa và Trường Sa khi truy cập tên các quần đảo này trên các dịch vụ bản đồ đó. Hiện nay, sau cuộc vận động, Google đã lắng nghe sự lên tiếng của đồng bào:

 

• Đường Lưỡi Bò đã bị xóa bỏ trên phiên bản tiếng Trung Hoa đặt ở Hồng Kông.

 

• Tên “Trung Hoa” đã bị xóa bỏ khi truy cập tên Hoàng Sa và Trường Sa trên tất cả các phiên bản.

 

• Đường Lưỡi Bò vẫn còn hiện diện trên phiên bản Google Ditu đặt tại Trung Hoa lục địa vì phiên bản này nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Trung Hoa. Đó là lý do tại sao lại có hai phiên bản tiếng Trung Hoa. Xin được nhắc ở đây về xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Hoa, trong phiên bản ở Trung Hoa lục địa thì phần ranh giới tranh chấp được ghi theo sự khống chế của chính quyền Trung Hoa nhưng các phiên bản khác thì không.

 

Cuộc vận động thành công là nhờ sự lên tiếng của đồng bào, bloggers, các cơ quan truyền thông, và đặc biệt là một số trí thức và nhân sĩ đã gửi thư cho công ty Google trước đó.


Trân trọng kính chào và cám ơn quý vị,

 

Kiều Anh
Ban Điều Hành
Nguyễn Thái Học Foundation
nthf@nguyenthaihocfoundation.org
www.nguyenthaihocfoundation.org

 

Đính kèm:

 

Thông Cáo Báo Chí ngày 10.4.2012

 

Kiến Nghị bằng Việt

 

Kiến Nghị tiếng Anh

 

Thông Cáo Báo Chí ngày 18.7.2012

 

Chú thích:

 

Feb 9, 2007 - Google Ditu ( “Google Maps“) was released to the public on February 9, 2007, and replaced the old Google Bendi ( “Google Local“). This is the Chinese localized version of Google Maps and Google Local services. In order to be compliant with the requirements of Chinese law, Google had to remove or modify some Google Maps features in Google Ditu: Google Ditu does not allow overlay of user-generated content from Panoramio, Youtube, Wikipedia and

Source: google-timeline