Thư Mục                                                                                                                                                                                                                          

 

Các tài liệu dưới đây được viết với thể loại "pdf", qúy vị cần Acrobat Reader để đọc.

 

 

AN NAM CHÍ LƯỢC

Việt sử do Lê Tắc soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam thuộc Viện Đại Học Huế dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Soft copy bởi Lê Bắc, Công Đệ và Doãn Vượng năm 2000.


ĐẠI VIỆT THÔNG SỬ

Việt sử do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1973. Soft copy bởi Lê Bắc, Công Đệ năm 2001.


ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Việt sử do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo ra. Năm 1993, nhà XBKHXH ấn hành bản chữ Quốc Ngữ, dịch từ bản in năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Soft copy bởi Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty và Nguyễn Quang Trung.


ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC

Việt sử do một tác giả khuyết danh soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14. Nguyễn Gia Tường dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972. Soft copy bởi Lê Bắc, Công Đệ năm 2001.


KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ THÔNG GIÁM CƯƠNG MỤC

Việt sử do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881. Viện Sử học dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Soft copy bởi Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên năm 2001.


QUỐC TRIỀU CHÁNH BIÊN TOÁT YẾU

Việt sử do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo vào khoảng đầu thế kỷ 20. Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972. Soft copy bởi Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ năm 2001

 

VIỆT NAM SỬ LƯỢC

Việt sử do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919. Trung tâm học liệu in lần thứ nhất vào năm 1971. Soft copy bởi nhóm Sách Việt năm 1994.


VIỆT SỬ TOÀN THƯ

Việt sử do sử gia Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960. Soft copy bởi hội chuyên gia Việt Nam năm 1996.


VIỆT SỬ TIÊU ÁN

Việt sử do Ngô Thời Sỹ biên soạn năm 1775. Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu dịch năm 1960. Soft copy bởi Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc năm 2001.

 

LỜI TỰA LAM SƠN THỰC LỤC

Lê Văn Đặng chuyển ngữ.

 

LAM SƠN THỰC LỤC

Việt sử do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15. Mạc Bảo Thần dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1944. Soft copy bởi Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc năm 2001.

@Viện Việt Học (Institute of Vietnamese Studies)


 

 

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

Ngô Văn gia phái

 

NGUYỄN TRÃI ANH HÙNG DÂN TỘC
Trúc Khê Ngô Văn Triện
(nguồn: viendu.com)

 

PHAN ĐÌNH PHÙNG - Nhà Lãnh Đạo 10 Năm Kháng Chiến

(1886-1895) ở Nghệ Tĩnh

Trúc Khê Ngô Văn Triện (nguồn: viendu.com)

 

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

Lưu Hữu Phước

 

xem tiếp