THÔNG BÁO

 

Kết quả Học Bổng Nguyễn Thái Học 2018

 

 

Quý vị mạnh thường quân và các bạn thân mến,

 

Ban Giám Khảo xin loan báo danh sách học sinh và sinh viên được cấp học bổng Nguyễn Thái Học năm 2018.

 

I. Tiến sĩ

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 700 USD (bảy trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Không có

 

II. Cao Học (Thạc sĩ)

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 600 USD (sáu trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Nguyễn thị Thùy Linh

 

 

III. Đại Học (4 năm) và Cao Đẳng

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 500 USD (năm trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 


Chu thị Giang

Nguyễn thị Mai

Nguyễn thị Hồng Diễm
Cao Lê văn Thuận
Nguyễn văn Hạnh

Nguyễn thị Hường
Ngô Bảo Long
Nguyễn thị Mai Thảo
Hồ thị Lan Linh
Trần Tuấn Anh
Đỗ Nhật Thịnh

 

 

IV. Trung Học (lớp 10-12)

 

Mỗi học sinh sẽ nhận được một số hiện kim là 250 USD (hai trăm năm mươi Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Lê Văn Vũ
Nguyễn thị Hồng Thắm
Nguyễn thị Linh Đan
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Xuân Kiên
Nguyễn Hải Đăng

Phan Huỳnh Cúc

 

V. Khuyến Khích

 

Mỗi học sinh hoặc sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 100 USD (một trăm Mỹ Kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Lê Đặng Thu Trinh

Dương thị Yến Trinh
Trần thị Nhung
Lê thị Hà Vy
Nguyễn Trần Thanh Trúc
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Anh
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn thị Kiều Oanh
Nguyễn Toàn Đức
Nguyễn Văn Bảo Quốc
Phan Minh Nam
Phạm Phong Tài
Phan Trung Quý

 

VI. Bất hợp lệ

 

 

Một số hồ sơ bị loại vì một trong các lý do sau đây:

 

- Hồ sơ không đầy đủ hoặc vi phạm quy định.

- Hồ sơ nộp sau ngày 15/6/2018.


Các học sinh và sinh viên có tên nêu trên, xin vui lòng liên lạc với Ban Giám Khảo Học Bổng Nguyễn Thái Học qua điện thư để xác minh địa chỉ, điện thư, và điện thoại liên lạc:

 

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.org

 

 

 

Ban Giám Khảo xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và các bạn đã nộp đơn.

 

 

Thân ái,

 

 

California, ngày 1 tháng 8 năm 2018

 

Ban Giám Khảo

 

 

www.nguyenthaihocfoundation.org

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.org