THÔNG BÁO

 

Kết quả Học Bổng Nguyễn Thái Học niên khóa 2016

 

Quý vị mạnh thường quân và các bạn thân mến,

 

Ban Giám Khảo xin loan báo danh sách học sinh và sinh viên được cấp học bổng Nguyễn Thái Học năm 2016. Hồ sơ của ứng viên được xét duyệt căn cứ theo Quy Định sau đây:

 

• Hoạt động xã hội (25%)

• Tài chánh khó khăn (25%)
• Luận văn (25%)

• Học lực (25%)

 

Ngoài ra số lượng học bổng còn tùy thuộc vào ngân quỹ học bổng của năm 2016; vì vậy nếu tên của bạn không nằm trong danh sách năm nay, nó vẫn có cơ hội nằm trong danh sách của năm tới.

Dưới đây là danh sách học sinh và sinh viên nhận học bổng:

 

I. Tiến sĩ

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 700 USD (bảy trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Trần Văn Tiến

 

II. Cao Học (Thạc sĩ)

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 600 USD (sáu trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Đặng Huỳnh Anh Tú

 

III. Đại Học (4 năm) và Cao Đẳng

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 500 USD (năm trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 


1) Hoàng Thanh Trân
2) Nguyễn Thị Mỹ
3) Huỳnh Phương Thảo
4) Nguyễn Thị Mai Thảo
5) Ngô Bảo Long
6) Nguyễn Hoàng Vi
7) Nguyễn Thị Hồng Diễm

8) Đậu Văn Dương

 

 

IV. Trung Học (lớp 10-12)

 

Mỗi học sinh sẽ nhận được một số hiện kim là 250 USD (hai trăm năm mươi Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

1) Hoàng Thị Lành
2) Nguyễn Thị Hồng Thắm

 

V. Khuyến Khích

 

Mỗi học sinh hoặc sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 100 USD (một trăm Mỹ Kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

1) Lê Thanh Cường
2) Lê Thanh Thủy Tiên
3) Lê Thị Hà
4) Lê Thị Mỹ
5) Lê Thị Thương
6) Lê Thị Vân Anh
7) Nguyễn Duy Anh
8) Nguyễn Thị Hường
9) Nguyễn Thị Hoàng Hiếu
10) Nguyễn Thúy Vân
11) Đoàn Thị Huyền
12) Lê Minh Sơn

13) Trần Hữu Đức

 

Các học sinh và sinh viên có tên nêu trên, xin vui lòng liên lạc với Ban Giám Khảo Học Bổng Nguyễn Thái Học qua điện thư để xác minh địa chỉ, điện thư, và điện thoại liên lạc:

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.com

 

Cảm ơn tất cả các sinh viên, học sinh đã nộp đơn. Mọi thắc mắc, xin các bạn vui lòng liên lạc với Ban Giám Khảo.

 

Ban Giám Khảo xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và các bạn.

 

 

Thân ái,

 

 

California, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

Thay mặt Ban Giám Khảo

 

Trương N. Thuận

 

www.nguyenthaihocfoundation.org

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.com

nthf@nguyenthaihocfoundation.org