THÔNG BÁO

 

Kết quả Học Bổng Nguyễn Thái Học niên khóa 2015

 

Quý vị mạnh thường quân và các bạn thân mến,

 

Ban Giám Khảo xin loan báo danh sách học sinh và sinh viên được cấp học bổng Nguyễn Thái Học năm 2015. Hồ sơ của ứng viên được xét duyệt căn cứ theo Quy Định sau đây:

 

• Hoạt động xã hội (25%)

• Tài chánh khó khăn (25%)
• Luận văn (25%)

• Học lực (25%)

 

Ngoài ra số lượng học bổng còn tùy thuộc vào ngân quỹ học bổng của năm 2015; vì vậy nếu tên của bạn không nằm trong danh sách năm nay, nó vẫn có cơ hội nằm trong danh sách của năm tới.

Dưới đây là danh sách học sinh và sinh viên nhận học bổng Nguyễn Thái Học niên khóa 2015:

 

I. Tiến sĩ

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 700 USD (bảy trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Vương Thị Kim Oanh

 

II. Cao Học (Thạc sĩ)

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 600 USD (sáu trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Nguyễn Thị Hoàng Hiếu

 

III. Đại Học (4 năm) và Cao Đẳng

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 500 USD (năm trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

1) Đậu Văn Dương
2) Huỳnh Phương Thảo
3) Lê Phi Luật
4) Ngô Bảo Long
5) Ngô Thị Lý
6) Nguyễn Hoàng Nhật Anh
7) Nguyễn Thị Hồng Diễm
8) Nguyễn Thị Mai Thảo
9) Trần Hữu Đức
10) Phạm Lê Vương Các


 

IV. Khuyến Khích

 

Mỗi học sinh hoặc sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 100 USD (một trăm Mỹ Kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

1) Đậu Văn Thông
2) Hà Thị Huyền
3) Lê Thị Mỹ
4) Lê Thị Thương
5) Lê Thị Vân Anh
6) Nguyễn Ngọc Vinh
7) Nguyễn Thị Bích Thủy
8) Nguyễn Thị Hảo
9) Nguyễn Thị Hồng
10) Nguyễn Thị Hương
11) Nguyễn Thị Thiết
12) Nguyễn Thùy Vân
13) Phạm Trọng Dũng
14) Trần Thị Hường
15) Trần thị Phương Huyền
16) Võ Thị Như Trang

17) Nguyễn Thị Tiểu Thơ

 

V. Trung Học (lớp 10-12)

 

Mỗi học sinh sẽ nhận được một số hiện kim là 250 USD (hai trăm năm mươi Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

1) Hoàng Thị Lành
2) Nguyễn Thị Hồng Thắm


 

VI. Trung Học (lớp 6-9)

 

Mỗi học sinh sẽ nhận được một số hiện kim là 100 USD (một trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

1) Ngô Thị Linh

2) John Nguyễn

Các học sinh và sinh viên có tên nêu trên, xin vui lòng liên lạc với Ban Giám Khảo Học Bổng Nguyễn Thái Học qua điện thư để xác minh địa chỉ, điện thư, và điện thoại liên lạc:

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.com

 

Cảm ơn tất cả các sinh viên, học sinh đã nộp đơn. Mọi thắc mắc, xin các bạn vui lòng liên lạc với Ban Giám Khảo.

 

Ban Giám Khảo xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và các bạn.

 

 

Thân ái,

 

 

California, ngày 4 tháng 1 năm 2016

 

Thay mặt Ban Giám Khảo

 

Lê Hiển Danh

 

www.nguyenthaihocfoundation.org

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.com

nthf@nguyenthaihocfoundation.org