Quy định viết Luận văn

Học Bổng Nguyễn Thái Học 2018

 

 

 

Sau đây là chủ đề của hai bài luận văn:

 

1. Bài luận văn thứ nhất:

 

Để giành lại độc lập tự do cho quốc gia dân tộc từ chế độ thuộc địa của Pháp, năm 1927, một số sinh viên, học sinh, cùng những người yêu nước đã liên kết, bí mật thành lập một đảng cách mạng mang tên Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ). Qua những đóng góp và vai trò của mỗi đảng viên trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, có thể khẳng định thế hệ ấy đã đi tiên phong trong việc khai mở một hình thái đấu tranh mới, cho tự do và dân chủ cho Việt Nam; đồng thời họ cũng đã thai nghén, hun đúc nên Tinh thần Nguyễn Thái Học.

Hãy trình bày suy nghĩ và cảm tưởng của bạn về Tinh thần Nguyễn Thái Học.

 

 

2. Bài luận văn thứ hai:

 

Nhà máy thép của Công ty Đài Loan Formosa Steel ở khu kỹ nghệ Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã chủ ý thả hóa chất vào biển, bao gồm độc tố Cyanide và Phenol, làm nhiễm độc hơn 400 Km vùng duyên hải thuộc năm tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm 2016. Việc nhiễm độc đã, đang và sẽ gây nên nhiều thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh mạng của toàn thể dân Việt và của nhiều thế hệ sắp tới.

Hãy trình bày suy nghĩ và quan tâm của bạn trước biến cố Formosa. Giả sử bạn là người có thẩm quyền, bạn sẽ làm gì trước biến cố này?

 

 

Chú thích quan trọng:

 

a. Hãy viết theo suy nghĩ và nhận định của bạn, theo cách hành văn của bạn. Bạn không cần phải viết như một nhà văn, nếu bạn không phải là nhà văn.

 

b. Bạn có thể tham khảo các tài liệu khác khi viết, nhưng tuyệt đối không được chép nguyên văn.

 

c. Phải ghi rõ nguồn tài liệu được trích dẫn ở cuối bài luận văn, nếu sử dụng tài liệu tham khảo trong bài viết.

 

d. Nếu vi phạm điều b và c trên, hồ sơ bị xem là bất hợp lệ và đương nhiên bị loại.

 

 

 

 

Cảm ơn bạn nộp đơn. Chúc may mắn.


Ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Ban Giám Khảo

Nguyễn Thái Học Foundation

bgk@nguyenthaihocfoundation.org