Học Bổng Nguyễn Thái Học

Niên khóa 2015

 

 

 

Nguyễn Thái Học Foundation xin thông báo, ngoài học bổng cho học sinh lớp 10 trở lên, NTHF sẽ cấp 50 học bổng cho học sinh đang theo học các lớp 6, 7, 8, và 9.

 

Dưới đây là thể lệ, thủ tục nộp đơn, và mẫu đơn học bổng Nguyễn Thái Học dành cho bậc trung học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ (cao học), và tiến sĩ.

 

 

I. Thể lệ và Thủ tục

 

a. Thời hạn nộp đơn

 

Hạn chót ngày 15 tháng 10 năm 2015.

 

b. Tiêu chuẩn xét đơn


Qúa trình xét duyệt học bổng được căn cứ trên 04 tiêu chuẩn sau đây:


• Hoạt động xã hội: 25%
• Tài chánh khó khăn: 25%
• Luận văn: 25% (dành cho lớp 10 trở lên)
• Học lực 25%

 

c. Hồ sơ nộp học bổng gồm có (bắt buộc):

  1. Đơn xin học bổng.
  2. Luận văn (02 bài, áp dụng cho học sinh lớp 10 trở lên. Xin xem chi tiết bên dưới)
  3. Học bạ (phiếu điểm) của học kỳ trong năm 2013.
  4. Thư giới thiệu của một người có uy tín (cha, mẹ, cô, dì, chú, bác, thầy, cô)
  5. Một tấm hình 4x6 để làm sổ lưu niệm. (Bạn có thể gửi thêm các hình ảnh khác của bạn để đăng kèm theo bài luận văn.)

Những giấy tờ sau đây không bắt buộc nhưng sẽ thuận lợi cho các bạn khi Ban Giám Khảo xét đơn:

  1. Thư giới thiệu của các tổ chức nhân đạo (ví dụ hội Hồng Thập Tự)
  2. Hình ảnh tham gia các hoạt động xã hội (như cứu trợ nạn nhân bão lụt, thăm và giúp đỡ các trẻ mồ côi, người già, tàn tật, v.v...). Các hoạt động này bạn có thể tự thực hiện mà không cần phải thuộc một tổ chức nào cả. Ví dụ, bạn có thể đến viếng thăm và chia sẻ kiến thức của mình với các em ở một viện mồ côi nào đó.

c. Luận văn

 

- Phần luận văn chỉ áp dụng cho thí sinh từ lớp 10 trở lên.

- Hãy bấm vào link dưới đây để xem chi tiết:

 

 

THỂ LỆ và QUY ĐỊNH về LUẬN VĂN

 

 

II. Mẫu đơn và cách nộp đơn

 

 

a. Mẫu đơn cho lớp 6 đến lớp 9

 

MẪU ĐƠN

 

Học bổng cho lớp 6 - 9 không đòi hỏi luận văn.

 

 

b. Mẫu đơn cho lớp 10-12, Cao đẳng, và Đại học 4 năm

 

MẪU ĐƠN tiếng Việt (MS Word)

 

MẪU ĐƠN tiếng Anh (MS Word)

 

 

c. Mẫu đơn cho bậc Cao học

 

MẪU ĐƠN (MS Word)

 

 

d. Mẫu đơn cho bậc Tiến sĩ

 

MẪU ĐƠN (MS Word)

 

 

Có hai cách nộp đơn. Nộp đơn qua Internet hoặc gửi qua bưu điện.

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn nên nộp đơn bằng Internet.

 

e. Nộp đơn bằng Internet

 

Sau khi điền mẫu đơn bạn hãy email đơn cùng với các giấy tờ và hình ảnh cần thiết về 02 địa chỉ điện thư sau đây:

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.com

 

nthf@nguyenthaihocfoundation.org

 

 

f. Nộp đơn bằng bưu điện

 

Sau khi điền mẫu đơn bạn hãy dùng bưu điện gửi đơn cùng với các giấy tờ và hình ảnh cần thiết về địa chỉ:

 

 

Nguyen Thai Hoc Foundation

P.O. Box 60006
Irvine, CA 92602-0006

USA

 

 

Tất cả các văn bản, giấy tờ liên hệ, đều phải hợp lệ. Ví dụ, học bạ (bảng điểm) viết tay nếu không được chứng nhận của nhà trường xem như bất hợp lệ. Nếu vì hoàn cảnh đặc biệt, không thể có chứng nhận của nhà trường, xin bạn vui lòng giải thích lý do.

 

Cảm ơn bạn nộp đơn. Chúc may mắn.


Ngày 1 tháng 5 năm 2015

 

Ban Giám Khảo

Nguyễn Thái Học Foundation

nthf@nguyenthaihocfoundation.org