THÔNG BÁO

 

Học Bổng Nguyễn Thái Học

Niên khóa 2018

 

 

 

NTHF xin thông báo nhận đơn xin học bổng năm 2018. Dưới đây là thể lệ, thủ tục nộp đơn, và mẫu đơn học bổng Nguyễn Thái Học dành cho học sinh, sinh viên đang theo học bậc trung học, cao đẳng, cử nhân, cao học (thạc sĩ), và tiến sĩ.

 

 

I. Học Bổng

 

Tiến sĩ: 700 Mỹ Kim

Cao Học: 600 Mỹ kim

Cử nhân và Cao Đẳng: 500 Mỹ Kim

Trung Học (lớp 10-12): 250 Mỹ Kim

Khuyến Khích: 100 Mỹ Kim

 

II. Thể lệ và Thủ tục

 

a. Thời hạn nộp đơn

 

- Thời hạn nhận đơn: từ ngày 2/1/2018 đến ngày 15/6/2018

 

- Ngày thông báo kết quả học bổng: 15/7/2018

 

b. Tiêu chuẩn xét đơn


Qúa trình xét duyệt học bổng được căn cứ trên 04 tiêu chuẩn sau đây:• Luận văn: 30%
• Học lực 20%

• Hoạt động xã hội: 25%
• Tài chánh khó khăn: 25%

 

c. Hồ sơ nộp học bổng gồm có (bắt buộc):

  1. Đơn xin học bổng.
  2. Luận văn (02 bài)
  3. Học bạ (phiếu điểm) của học kỳ năm 2017 và 2018.
  4. Thư giới thiệu của một người có uy tín (cha, mẹ, cô, dì, chú, bác, thầy, cô)
  5. Một tấm ảnh của bạn để làm sổ lưu niệm. (Bạn có thể gửi thêm các hình ảnh khác của bạn để đăng kèm theo bài luận văn.)

Những giấy tờ sau đây không bắt buộc nhưng sẽ thuận lợi cho các bạn khi Ban Giám Khảo xét đơn:

  1. Thư giới thiệu của các tổ chức nhân đạo (ví dụ hội Hồng Thập Tự)
  2. Hình ảnh tham gia các hoạt động xã hội (như cứu trợ nạn nhân bão lụt, thăm và giúp đỡ các trẻ mồ côi, người già, tàn tật, v.v...). Các hoạt động này bạn có thể tự thực hiện mà không cần phải thuộc một tổ chức nào cả. Ví dụ, bạn có thể đến viếng thăm và chia sẻ kiến thức của mình với các em ở một viện mồ côi nào đó.

c. Luận văn

 

 

Hãy bấm vào link dưới đây để xem chi tiết:

 

 

THỂ LỆ và QUY ĐỊNH về LUẬN VĂN

 

 

III. Mẫu đơn và cách nộp đơn

 

 

a. Mẫu đơn cho lớp 10-12, Cao đẳng, và Đại học 4 năm

 

MẪU ĐƠN tiếng Việt (MS Word)

 

MẪU ĐƠN tiếng Anh (MS Word)

 

 

b. Mẫu đơn cho bậc Cao học

 

MẪU ĐƠN (MS Word)

 

 

c. Mẫu đơn cho bậc Tiến sĩ

 

MẪU ĐƠN (MS Word)

 

.

 

Nộp đơn bằng Internet:

 

Sau khi điền mẫu đơn bạn hãy email đơn cùng với các giấy tờ và hình ảnh cần thiết về địa chỉ điện thư sau đây:

 

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.org

 

 

 

Tất cả các văn bản, giấy tờ liên hệ, đều phải hợp lệ. Ví dụ, học bạ (bảng điểm) viết tay nếu không được chứng nhận của nhà trường xem như bất hợp lệ. Nếu vì hoàn cảnh đặc biệt, không thể có chứng nhận của nhà trường, xin bạn vui lòng giải thích lý do.

 

Cảm ơn bạn nộp đơn. Chúc may mắn.


Ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Trương N. Thuận

 

Ban Giám Khảo

 

Nguyễn Thái Học Foundation

bgk@nguyenthaihocfoundation.org